Vragen rond ons aanbod

Voor welke lessenreeks moet ik mijn kind inschrijven?

Lees even de beschrijving van de verschillende zwemniveaus na:

  • Indien je kennis hebt van het zwemniveau dat je kind heeft, (de school, vorige lessenreeksen, eigen ervaring of kennis…) kan je inschrijven op basis van deze kennis.
  • Indien je geen kennis hebt van het zwemniveau van je kind, geven we je de raad in te schrijven op het laagste zwemniveau.

Waarom wordt rugslag als eerste zwemstijl aangeleerd en niet schoolslag?

We beginnen met rugslag omdat dit een zwemstijl is die de kinderen vrij snel onder de knie hebben vanuit de lessenreeks ‘Leren Overleven’. Starten met rugslag heeft een belangrijk bijkomend voordeel dat het aangezicht steeds vrij is om te kunnen ademen. Bovendien is deze zwemstijl een uitstekende voorbereiding op de volgende zwemslagen.

Hoeveel lessen moet een kind volgen om te leren zwemmen?

De snelheid waarmee kinderen leren zwemmen is deels afhankelijk van de motoriek, de mentale rijpheid en de durf van het kind. Op basis van verschillende statistieken (Zwemfed, 2021) zien we dat kinderen jonger dan 5 jaar gemiddeld zo’n 20 lessen nodig hebben om STAP 1 helemaal af te ronden, terwijl kinderen ouder dan 5 jaar daar gemiddeld maar 10 lessen voor nodig hebben. Vanaf STAP 2 zijn de aan te leren vaardigheden al heel wat moeilijker. Hoe ouder de kinderen zijn, hoe gemakkelijker zij de oefeningen begrijpen en kunnen uitvoeren. We stellen tevens vast dat kinderen gemiddeld 2 lessenreeksen (of dus 20 lessen) nodig hebben om STAP 2 helemaal af te ronden. Terwijl iets oudere kinderen (6 à 6,5 jaar) daar gemiddeld 10 lessen voor nodig hebben. Daarom zal er een testafname zijn om te bepalen of het kind motorisch matuur genoeg is om aan deze STAP te kunnen beginnen. Maw gaan we hier geen leeftijdsgrens bepalen.

Eenmaal het kind STAP 2 met succes heeft beëindigd, volstaat gemiddeld 1 lessenreeks van 10 lessen voor STAP 3A. Hetzelfde geldt daarna voor STAP 3B.

Het wordt sterk aanbevolen om de leerlijn over meerdere lessenreeksen te spreiden tussen de leeftijd van 4 en 7 jaar. Op die manier kan het kind in zijn/haar tempo vertrouwd geraken met diep water en alle vaardigheden onder de knie krijgen om waterveilig te zwemmen.

Vergelijken met vriendjes of vriendinnetjes wordt afgeraden om de redenen die hierboven beschreven werden.

Vragen rond de zwemlessen zelf

Wijzigingen lessenrooster

Wanneer de inschrijvingen afgesloten worden kan het nog altijd gebeuren dat er een verandering in het lessenrooster komt wegens bv. te weinig inschrijvingen, lessen die niet aansluiten aan een lesblok,… gelieve daar ook rekening mee te houden.  

Hoeveel kinderen zitten er in een lesgroep?

Er wordt met maximaal acht kinderen per lesgever gewerkt. Hierdoor behoudt de lesgever overzicht en kan de les didactisch en organisatorisch sterk uitgewerkt worden.

Kan ik de zwemlessen ergens volgen?

In het Interbad is er een tribune die opengesteld wordt waar de ouders naar hun kind kunnen kijken.  In het zwembad van KTA kunnen de lessen enkel langs buiten door het raam meegevolgd worden.

Is een badmuts verplicht?

Hierdoor zijn de kinderen snel herkenbaar voor de organisatie, de lesgevers en de redders. Deze maatregel zorgt dus voor een extra vorm van veiligheid voor het kind.

GEEN badmuts = GEEN deelname

Bij verlies, diefstal, badmuts vergeten… kan aan de Coördinator van Zwemschool Brugge Damme (info@zwemschoolbruggedamme.be) een nieuwe badmuts gevraagd worden voor €5.

Toezichter

Om iedere les te kunnen laten doorgaan wordt er aan onze zwemschool gevraagd om 1 ouder per lesblok aan te spreken om toezicht te houden in het zwembad terwijl de lesgevers lesgeven.  Als ouder heb je geen verantwoordelijkheid indien er iets zou gebeuren.  Alle verantwoordelijkheid ligt bij de Zwemschool Brugge Damme.  

Veranderen van groep

Op de eerste lesdag wordt bij elke deelnemer nagegaan of ze voldoen aan de minimumvoorwaarden voor het gekozen niveau. Op deze dag is een wijziging in niveau dus mogelijk. Nadien is het niet meer mogelijk om van groep te veranderen.

Waarom behalen niet alle kinderen uit één lesgroep de doelstellingen voor het eindbrevet?

Niet alle kinderen ontwikkelen op hetzelfde tempo. Sommige kinderen staan op jonge leeftijd op motorisch en/of cognitief vlak soms verder dan anderen en pikken dingen sneller op. Aandachtig de les volgen is ook een belangrijk punt. Kinderen die snel afgeleid zijn, zullen er langer over doen om een bepaald zwemniveau te behalen.

Vragen rond afwezigheid of ziekte

Is het erg als mijn kind een zwemles mist?

In elke les worden nieuwe vaardigheden ingeoefend. Deze vaardigheden komen vroeger of later in de lessenreeks nog wel eens aan bod, maar in mindere mate. Wanneer uw kind dus een zwemles mist, kan het zijn dat een bepaalde vaardigheid niet volledig beheerst is. De lesgever zal dan gedifferentieerde oefenstof aanbieden om dit tekort snel bij te werken. Er is ook geen mogelijkheid om een zwemles achteraf in te halen dit is organisatorisch niet haalbaar.

Wat als mijn kind gekwetst geraakt tijdens de zwemles?

Zwemschool Brugge Damme is verzekerd voor ongevallen tijdens de zwemles. Indien je kind zich kwetst, zal de eerste zorg toegediend worden door de aanwezige redders. Zij zullen op dat ogenblik de situatie evalueren. Indien er enkel eerste zorg moet worden toegediend, kan je kind mogelijk de les verder volgen. Wanneer er specifieke zorg nodig is, gelieve de coördinator zo snel mogelijk via e-mail op de hoogte te brengen zodat de nodige verzekeringsdocumenten doorgestuurd kunnen worden. Met deze documenten kan je je vervolgens aanmelden bij een behandelende arts of in een ziekenhuis.

Vragen rond terugbetaling

Hoe annuleer ik alsnog mijn inschrijving?

Een annulering van een lessenreeks is enkel mogelijk minimum 1 week voor de aanvang van de lessenreeks mits geldige reden via e-mail. Je zal dan het betaald bedrag teruggestort krijgen, excl. 10 euro administratiekost.
Eens een lessenreeks is gestart, doen we geen terugbetaling meer.

Terugbetaling van de lessen

Eens de lessenreeks van start is gegaan, worden er geen terugbetalingen meer uitgevoerd. 

Andere vragen

Wat als ik een vraag heb?

U kan ons steeds contacteren via het e-mail adres info@zwemschoolbruggedamme.be. Wij proberen u zo snel mogelijk te helpen.

Wat als ik een klacht wil indienen?

Wij zijn voorstander van een open communicatie. Wij vragen daarom dat je in de eerste plaats steeds naar ons toe komt indien je een vraag of klacht hebt. Stel je vraag aan de coördinator van de zwemschool of per e-mail naar info@zwemschoolbruggedamme.be.

De lesgever is zelf beperkt in tijd en kan mogelijk niet voldoende tijd vrijmaken op het moment dat je dat wenst. Onze lesgevers willen de zwemles zo snel mogelijk van start laten gaan.

Laatste aanpassing op 9 februari 2024