Laatse aanpassing op 5 september 2023 door steve

Hoeveel lessen moet een kind volgen om te leren zwemmen? 

De snelheid waarmee kinderen leren zwemmen is deels afhankelijk van de motoriek, de mentale rijpheid en de durf van het kind. Op basis van verschillende statistieken (Zwemfed, 2021) zien we dat kinderen jonger dan 5 jaar gemiddeld zo’n 20 lessen nodig hebben om STAP 1 helemaal af te ronden, terwijl kinderen ouder dan 5 jaar daar gemiddeld maar 10 lessen voor nodig hebben. Vanaf STAP 2 zijn de aan te leren vaardigheden al heel wat moeilijker. Hoe ouder de kinderen zijn, hoe gemakkelijker zij de oefeningen begrijpen en kunnen uitvoeren. We stellen tevens vast dat kinderen gemiddeld 2 lessenreeksen (of dus 20 lessen) nodig hebben om STAP 2 helemaal af te ronden. Terwijl iets oudere kinderen (6 à 6,5 jaar) daar gemiddeld 10 lessen voor nodig hebben. Daarom zal er een testafname zijn om te bepalen of het kind motorisch matuur genoeg is om aan deze STAP te kunnen beginnen. Maw gaan we hier geen leeftijdsgrens bepalen.

Eenmaal het kind STAP 2 met succes heeft beëindigd, volstaat gemiddeld 1 lessenreeks van 10 lessen voor STAP 3A. Hetzelfde geldt daarna voor STAP 3B.

Het wordt sterk aanbevolen om de leerlijn over meerdere lessenreeksen te spreiden tussen de leeftijd van 4 en 7 jaar. Op die manier kan het kind in zijn/haar tempo vertrouwd geraken met diep water en alle vaardigheden onder de knie krijgen om waterveilig te zwemmen.

Vergelijken met vriendjes of vriendinnetjes wordt afgeraden om de redenen die hierboven beschreven werden.

Is een badmuts verplicht?

Hierdoor zijn de kinderen snel herkenbaar voor de organisatie, de lesgevers en de redders. Deze maatregel zorgt dus voor een extra vorm van veiligheid voor het kind.

GEEN badmuts = GEEN deelname

Bij verlies, diefstal, badmuts vergeten… kan aan de verantwoordelijke van Zwemschool Brugge Damme een nieuwe badmuts gevraagd worden voor €5.

Toezichter

Om iedere les te kunnen laten doorgaan wordt er aan onze zwemschool gevraagd om 1 ouder per lesblok aan te spreken om toezicht te houden in het zwembad terwijl de lesgevers lesgeven.  Als ouder heb je geen verantwoordelijkheid indien er iets zou gebeuren.  Alle verantwoordelijkheid ligt bij de Zwemschool Brugge Damme.  

Kan ik de zwemles ergens volgen?

In het Interbad is er een tribune die opengesteld wordt waar de ouders naar hun kind kunnen kijken.  In het zwembad van KTA kunnen de lessen enkel langs buiten door het raam meegevolgd worden. 

Hoeveel kinderen zitten er in een lesgroep?

Er wordt met maximaal acht kinderen per lesgroep gewerkt. Hierdoor behoudt de lesgever overzicht en kan de les didactisch en organisatorisch sterk uitgewerkt worden.

Veranderen van groep?

Eenmaal de lessen gestart zijn is er geen mogelijkheid om te veranderen van groep.

Wijzigingen lessenrooster

Wanneer de inschrijvingen afgesloten worden kan het nog altijd gebeuren dat er een verandering in het lessenrooster komt wegens bv. te weinig inschrijvingen, lessen die niet aansluiten aan een lesblok,… gelieve daar ook rekening mee te houden.  

Is het erg als mijn kind een zwemles mist?

In elke les worden nieuwe vaardigheden ingeoefend. Deze vaardigheden komen vroeger of later in de lessenreeks nog wel eens aan bod, maar in mindere mate. Wanneer uw kind dus een zwemles mist, kan het zijn dat een bepaalde vaardigheid niet volledig beheerst is. De lesgever zal dan gedifferentieerde oefenstof aanbieden om dit tekort snel bij te werken. Er is ook geen mogelijkheid om een zwemles achteraf in te halen dit is organisatorisch niet haalbaar.

KAN IK TERUGBETALING BEKOMEN VAN MIJN INSCHRIJVINGSGELD?

Eens de lessenreeks van start is gegaan, worden er geen terugbetalingen meer uitgevoerd.  

Hoe annuleer ik alsnog mijn inschrijving?

Een annulering van een lessenreeks is enkel mogelijk minimum 1 week voor de aanvang van de lessenreeks mits geldige reden via e-mail. Je zal dan het betaald bedrag teruggestort krijgen, excl. 10 euro administratiekost.
Eens een lessenreeks is gestart, doen we geen terugbetaling meer.

Wat als mijn kind gekwetst raakt tijdens de zwemles?

Zwemschool Brugge Damme is verzekerd voor ongevallen tijdens de zwemles. Indien je kind zich kwetst, zal de eerste zorg toegediend worden door de aanwezige redders. Zij zullen op dat ogenblik de situatie evalueren. Indien er enkel eerste zorg moet worden toegediend, kan je kind mogelijk de les verder volgen. Wanneer later specifieke zorg nodig is, kan je bij de coördinator aan de balie de nodige verzekeringsdocumenten opvragen en dit laten registreren. Met deze documenten kan je je vervolgens aanmelden bij een behandelende arts of in een ziekenhuis.

Waarom behalen niet alle kinderen uit één lesgroep de doelstellingen voor het eindbrevet?

Niet alle kinderen ontwikkelen op hetzelfde tempo. Sommige kinderen staan op jonge leeftijd op motorisch en/of cognitief vlak soms verder dan anderen en pikken dingen sneller op. Aandachtig de les volgen is ook een belangrijk punt. Kinderen die snel afgeleid zijn, zullen er langer over doen om een bepaald zwemniveau te behalen.

Waarom wordt RUGSLAG als eerste zwemstijl aangeleerd en niet schoolslag?

We beginnen met rugslag omdat dit een zwemstijl is die de kinderen vrij snel onder de knie hebben vanuit de lessenreeks ‘Leren Overleven’. Starten met rugslag heeft een belangrijk bijkomend voordeel dat het aangezicht steeds vrij is om te kunnen ademen. Bovendien is deze zwemstijl een uitstekende voorbereiding op de volgende zwemslagen.

Wat als ik een vraag heb of klacht wil indienen?

Wij zijn voorstander van een open communicatie. Wij vragen daarom dat je in de eerste plaats steeds naar ons toe komt indien je een vraag of klacht hebt. Stel je vraag aan de coördinator van de zwemschool, aan de balie van de zwemschool of per email.

De lesgever is zelf beperkt in tijd en kan mogelijk niet voldoende tijd vrijmaken op het moment dat je dat wenst. Onze lesgevers willen de zwemles zo snel mogelijk van start laten gaan.

Ja! Elk kind ontvangt bij de eerste les een gekleurde badmuts. Het is verplicht om de badmuts iedere les aan te doen.  

Voor welke lessenreeks moet ik mijn kind inschrijven?

Lees even de beschrijving van de verschillende zwemniveaus na:

  • Indien je kennis hebt van het zwemniveau dat je kind heeft, (de school, vorige lessenreeksen, eigen ervaring of kennis…) kan je inschrijven op basis van deze kennis.
  • Indien je geen kennis hebt van het zwemniveau van je kind, geven we je de raad in te schrijven op het laagste zwemniveau.