Zwemlessen voor kinderen

Zwemschool Brugge Damme biedt verschillende zwemniveaus aan. Hieronder vind je een overzicht van de volgorde van de zwemlessen en kan je nalezen wat de verschillende voorwaarden zijn voor het slagen van de eindproef. Let op: de leeftijd is richtinggevend en dus niet bepalend voor het volgen van een zwemniveau.

Waterwennen (4-7 jarigen)

Op een speelse manier leren drijven op het water met behulp van de lesgever, vlot bewegen doorheen het water, de ademhaling controleren, enz.

Voorwaarde deelname:

 • Ik zit in het water en spat mezelf nat.
 • Ik spring in het water op en neer.
 • Ik stap door het water naar een drijvend voorwerp.
 • Ik blaas grote bellen met mijn mond in het water.
 • Ik stap op mijn handen als een krokodil.
Leren Overleven (5-9 jarigen)

Dit is de ideale voorbereiding op het diepe zwembad. Stuwen met de armen en benen, zelfstandig drijven op buik en rug, vlot onder water gaan, voorwerpen opduiken, enz.

Voorwaarde deelname:

 • Ik kruip onder water door een hoepel.
 • Ik spring vanop de kant aan een handje.
 • Ik verplaats me in het diepe als een aapje aan de kant.
 • Ik blaas belletjes met mijn hoofd helemaal onder water.
 • Ik drijf als een ster op mijn rug (hoofd ondersteund).
 • Ik stuw een drijvend voorwerp naar de overkant.
Veilig zwemmen rugslag (5-10 jarigen)

Dit is de eerste genormeerde zwemstijl die de kinderen leren. 25 meter zwemmen op de rug volgens de regels van de kunst. Je zet hier ook de eerste stappen in het startduiken.

Voorwaarde deelname:

 • Ik spring in het water, haal een voorwerp op van de bodem en kom uit het water.
 • Ik leg een afstand af van 3 meter in buiklig.
 • Ik leg een afstand af van 3 meter in ruglig.
 • Ik drijf als een ster 3 seconden op mijn buik en 3 seconden op mijn rug.
 • Ik kan draaien als een vuurtoren in het water door te watertrappen.
Veilig zwemmen borstcrawl (5-10 jarigen)

Na het behalen van het brevet 25 meter rugslag, start je met borstcrawl. Je leert o.a. op de juiste manier te ademen tijdens het zwemmen. Het startduiken krijg je stilaan helemaal onder de knie.

Voorwaarde deelname:

 • Ik zwem minstens 25 meter rugslag.
Veilig zwemmen schoolslag (5-10 jarigen)

Dit is de derde genormeerde zwemstijl die de kinderen leren. Na rugslag en borstcrawl leren de kinderen een technisch correcte schoolslagbeweging.

Voorwaarde deelname:

 • Ik zwem minstens 25 meter rugslag en borstcrawl.
Vervolmaking/techniekverbetering (6-11 jarigen)

De verworven vaardigheden en zwemtechnieken over langere afstanden inslijten. Deze fase is van groot belang voor de latere keuze van het kind of de volwassene. Vb. wil hij/zij een cursus Zeilen volgen, dan moet hij/zij minstens 100m kunnen zwemmen.

Willen ze een opleiding tot Hoger Redder volgen, dan moeten ze minimaal 200m in proefvorm kunnen afleggen. Uiteraard is vervolmaking ook wenselijk in functie van sportzwemmen, wedstrijdzwemmen of ‘verbreding’ naar andere disciplines en aquatische vaardigheden.   

Voorwaarde deelname:

 • Ik zwem minstens 25 meter rugslag, borstcrawl en schoolslag.

Zwemlessen voor volwassenen

Start 2 Swim

Leren zwemmen vraagt om de juiste oefenstof en een correcte, intensieve begeleiding. Er bestaan verschillende leerlijnen en methoden. We kiezen voor een analytische aanpak die reeds jaren succesvol blijkt.

Met deze tiendelige lessenreeks Start 2 swim leert de recreant in tien lessen van zwemmen die voldoet aan de minimumcriteria zoals vooropgesteld door de Vlaamse Zwemfederatie en de zwembrevetten van Fred Brevet (Netwerk Lokaal Sportbeleid).

Conditiezwemmen

Sluit aan op de Start 2 swim en biedt een combinatie zwemtechniek en het opbouwen van de conditie (aantal meters) onder begeleiding van een gekwalificeerd lesgever.

Laatste aanpassing op 7 mei 2024